Statuten

De statuten van handbalvereniging Eksplosion '71 bevat onder meer het specifieke doel waarvoor onze vereniging is opgericht. Daarnaast bevatten de statuten regelingen over de besluitvorming binnen de vereniging en over de toe- en uittreding van leden.

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op 7 juni 2019 is het voorstel om de statuten van handbalvereniging Eksplosion ’71 te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen unaniem door de vereniging aangenomen. Op 28 september 2020 is de “akte van wijzigen en vaststellen statuten” vervolgens door notaris mr. A.D. Plaggemars te Enschede ondertekend.

Statuten handbalvereniging Eksplosion '71