Prominenten

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor Eksplosion ’71 verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is de toekenning van een erevoorzitterschap, erelidmaatschap of de benoeming tot lid van verdienste.

Erevoorzitter

De titel erevoorzitter kan door het bestuur worden toegekend aan een voorzitter die als zodanig heel goed heeft gefungeerd en wegens bijzondere verdiensten en uitzonderlijke prestaties veel betekend heeft voor de vereniging en haar leden. In het verleden zijn de volgende voorzitters tot erevoorzitter benoemd:

Ad van Hintem †
Ben Lücker †

Erelid

Het bestuur kan de titel erelid toekennen aan een lid die wegens bijzondere verdiensten, jarenlange werkzaamheden en uitzonderlijke prestaties met een grote meerwaarde voor de vereniging een bijzondere status heeft ten opzichte van gewone leden. In het verleden zijn de volgende clubiconen tot erelid benoemd:

Piet Hovens
Anita Polmans - van Hintem
Hans Weyermann

Lid van verdienste

Tot lid van verdienste kunnen door het bestuur worden benoemd leden, die zich gedurende jarenlange werkzaamheden voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. In het verleden zijn de volgende leden tot lid van verdienste benoemd:

Leon van Deur
Marcel van Lier
John Mulder