Veilig sportklimaat

Handbalvereniging Eksplosion ’71 wil dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te handballen! Om een zo’n plezierig en veilig mogelijke omgeving te hebben heeft de vereniging een aantal preventieve maatregelen. Hiermee proberen wij samen zorg te dragen voor een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier handbalt.

Aannamebeleid

Bij handbalvereniging Eksplosion ’71 vormen de vrijwilligers het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden al onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en overige activiteiten. Uitgangspunt is dat iedereen die graag iets wilt bijdragen aan onze vereniging vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat wij nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger wordt bij onze vereniging.

VOG vrijwilligers

Handbalvereniging Eksplosion ’71 wil natuurlijk dat zijn sporters in veilige handen zijn. Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze vereniging kan uitoefenen. Vanaf 2018 verlangen wij dan ook voor elke vrijwilliger, die in aanraking komt met minderjarigen een VOG.

Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en (jeugd)leden aan de activiteiten van de verenigingen zijn niet eenduidig. Bijvoorbeeld: Zo wil het ene kind even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over z’n bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Er kunnen dus nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor iedereen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens, namelijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen (jeugd/kader)leden absoluut ontoelaatbaar is!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (jeugd/kader)leden een gedragscode opgesteld. Hierbij hanteren wij de gedragsregels die het NOC*NSF heeft opgesteld om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag te verkleinen.

Vier-ogen-principe

Binnen handbalvereniging Eksplosion ’71 geldt een vier-ogen-principe. Dit houdt in dat een trainer of vrijwilliger nooit alleen toezicht houdt op dan wel de verantwoordelijkheid draagt over een jeugdlid of de financiën van de vereniging. Het vier-ogen-principe met betrekking tot de toezicht op en verantwoordelijkheid over jeugdleden geldt voor trainingen, wedstrijden en alle overige activiteiten binnen en vanuit de vereniging. Zowel bij trainingen, wedstrijden en deze overige activiteiten, alsook bij individuele gesprekken tussen een jeugdlid en trainer/begeleider dient te allen tijde (tenminste) een tweede volwassen persoon aanwezig te zijn.

Vertrouwenscontactpersonen

Bij handbalvereniging Eksplosion ’71 hebben wij een tweetal vertrouwenscontactpersonen. Deze zijn het eerste aanspreekpunt binnen Eksplosion ’71 voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier niet mee naar het bestuur, trainer en/of begeleider willen of durven stappen. De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de opvang van het desbetreffende lid en heeft ook een preventieve taak.

Afspraken en tips

Samen met het kader van handbalvereniging Eksplosion ’71 is er een top 10 afspraken voor teams en een top 10 gouden tips voor trainers opgesteld. Deze afspraken en tips dragen er aan bij dat iedereen met plezier kan handballen.

Download hier de volledige regeling: "In veilige handen" (veilig sportklimaat) van handbalvereniging Eksplosion '71