Jeugdsportfonds Venlo

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie, die vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Zij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die willen sporten, maar waarvoor de financiële middelen ontbreken, lid worden van een sportvereniging.

Wie komen in aanmerking

Kinderen van 4 tot en met 18 jaar die structureel willen sporten, maar dit niet kunnen door de financiële situatie van hun ouders. Bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt, indien er nog geld over is, de sportattributen (maximaal 75 euro) tót een maximum van € 225,00 per 12 maanden, per kind.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?
  • Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld docenten, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg, schuldhulpverleners en buurtwerkers. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders mogen dus NIET zelf een aanvraag indienen!
  • Voordat een aanvraag wordt gedaan, is het belangrijk de spelregels van het Jeugdsportfonds in de (woon)omgeving van het kind te kennen. Lokaal zijn er verschillen in o.a. de leeftijdsgrens en inkomensgrens.
  • Ieder jaar moet een nieuwe aanvraag ingediend worden!
  • Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair en de penningmeester van de sportclub een bevestiging. Indien er na betaling van de contributie nog geld over is voor kleding, ontvangen de intermediair en de sportwinkel een voucher. Het is de bedoeling dat de intermediair de voucher voor sportkleding meegeeft aan de ouder(s). Deze voucher moet overlegd worden bij de sportwinkel. De datum van de bevestiging is de startdatum. Na 12 maanden loopt de toezegging af.
  • Nadat de contributie is overgemaakt, verwachten wij dat het kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club! Na ontvangst van de factuur van de winkel, waar volgens de opgave op het aanvraagformulier de sportattributen kunnen worden aangeschaft, zorgt het Jeugdsportfonds binnen 2 weken voor betaling aan de winkelier. In Venlo wordt samengewerkt met Sporthuis Sijbers en met Sporthuis Olympia Jan Klein. Na betaling van de contributie aan de sportvereniging zorgt de consulent voor verzending van een waardebon van maximaal 75 euro (indien dit bedrag nog resteert na betaling van de contributie) naar de sportwinkel. De consulent neemt hierover contact op met de intermediair en die zorgt voor de berichtgeving aan de ouder(s)/verzorger(s). Na ontvangst van de factuur zorgt het Jeugdsportfonds binnen 2 weken voor betaling van de contributie aan de club. Het toegekende bedrag kan NIET gebruikt worden voor openstaande rekeningen of oude schulden.
  • Tweemaal per jaar ontvangt de intermediair het verzoek om een update te geven over de sportontwikkeling van het kind. Tegen het einde van de looptijd (1 jaar) ontvangt de intermediair bericht waarin staat dat de toekenning afloopt. Er moet dan, indien nodig, door de intermediair een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdfondsenvenlo.nl